Sertifikacioni ispiti u aprilu 2017.

03.04.2017

Poštovani
StandCert će u nedelji od 24-28. aprila 2017. godine održati ispite za potrebe sertifikacije:
– Internih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom (prema SRPS ISO 9001:2015)
– Internih proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje (prema SRPS ISO/IEC 17025:2006).
Ispitu mogu prisustvovati samo osobe koje su se StandCertu prijavile za sertifikaciju osoba i za koje je StandCert potvrdio da ispunjavaju preduslove za sertifikaciju.
Više o postupku sertifikacije osoba i podnošenju prijave za sertifikaciju osoba možete dobiti klikom na ovaj link http://standcert.rs/sertifikacija-osoba/

Linkovi