Obuka za upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

02.08.2017

Dana: 10-11.08.2017. StandCert organizuje obuku za upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1 Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta. Deo 1 – Zahtevi

Linkovi