Novosti

Obuka za upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

02.08.2017

Dana: 10-11.08.2017. StandCert organizuje obuku za upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1 Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta. Deo 1 - Zahtevi

Vidi ceo članak

Obuka za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i laboratorije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006

02.08.2017

Dana: 07-08.08.2017. StandCert organizuje obuku za interne proveravače sistema menadžmenta za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Vidi ceo članak

Sertifikacioni ispiti u aprilu 2017.

03.04.2017

StandCert će u nedelji od 24-28. aprila 2017. godine održati ispite za potrebe sertifikacije internih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom i internih proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje.

Vidi ceo članak

Redizajniran sajt StandCerta

23.12.2016

StandCert je pustio u rad redizajniran sajt.

Vidi ceo članak

Linkovi