SISTEM MENADŽMENTA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU NA RADU

Standard BS OHSAS: 2007, budući ISO 45001 jeste standard kojim se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda BS OHSAS 18001/ISO 45001:2015, tumačenje filozofije sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, upoznavanjem sa obavezama koje proizilaze iz zakona i propisa, interne proveravače za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, utvrđivanje i vrednovanje rizika po bezbednost i zdravlje na radu, za specifične zahteve standarda za bezbednost i zdravlje na radu, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
O01 Zahtevi standard BS 18001:2007 – osnove 1 dan
(6 sati)
O02 Zahtevi standarda OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja zatitom zdravlja i bezbednoću na radu  Zahtevi sa uputsvom za korišćenje 2 dana
(16 sati)
O03 Menadžer za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu BS 18001:2007 1 dan
(6 sati)
O04 Uloga predstavnika rukovodstva za bezbednost i zdravlje na radu 1 dan
(6 sati)
O05 Ocenjvanje rizika po bezbednost i zdravlje na radu 1 dan
(6 sati)
O06 Praćenje i merenje indikatora performansi bezbednosti i zdravlja na radu 1 dan
(6 sati)
O07 Usklađenost sa zakonima i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 1 dan
(6 sati)
O08 Interni proveravač sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu 2 dana
(16 sati)
O09 Tranzicioni kurs. Kako izvršiti tranziciju sa BS OHSAS 18001:2007 na ISO  45001 2 dana
(16 sati)
O10 Zahtevi standard ISO FDIS 45001  – osnove 1 dan
(7 sati)

 

Linkovi