O nama

Standcert je akreditovano sertifikaciono koje se bavi ocenjivanjem usaglašenosti sistema menadžmenta organizacija svih vrsta i veličina u skladu sa odgovarajućim standardima za sisteme menadžmenta.

Ocenjivanjem usaglašenosti sistema menadžmenta organizacija vrši se prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO), odnosno odgovarajućih evropskih (EN) i srpskih  standarda (SRPS) za sisteme menadžmenta

Naša misija je da:

–        nepristrasno,

–        nezavisno,

–        profesionalno i

–        objektivno

ocenjujemo usaglašenost uspostavljenih sistema menadžmenta organizacija sa zahtevima primenjenih standarda i da podstičemo i ohrabrujemo organizacije svih vrsta i veličina da podižu kulturu rada i da poboljšavaju efektivnost svojih poslovnih procesa, kao osnovne faktore za stvaranje poverenja zainteresovanih strana u sertifikacije koje StandCert, kao sertifikaciono telo, obavlja.

Kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti definisani su:

–         odgovarajućim standardima za sisteme menadžmenta,

–         zakonima i drugim propisima koji se odnose na proizvode ili usluge koje organizacija pruža,

–         dokumentacijom sistema menadžmenta organizacije.

U procesu sertifikacije primenjuju se srpski standardi i drugi dokumenti koji su identični odgovarajućim međunarodnim standardima i dokumentima, a ako oni ne postoje, neposredno se primenjuju međunarodni standardi i drugi dokumenti. Na taj način se ostvaruju preduslovi za međunarodno prepoznavanje serfifikacije koje StandCert pruža.

StandCert svoju delatnost obavlja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17021:2011 – Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta . Ocenjivanje usaglašenosti sa navedenim standardom obavlja Akreditaciono telo Srbije u sklopu procesa akreditacije. Direktorka StandCerta je definisala Politiku kvaliteta StandCerta.

Ocenjivanje usaglašenosti sistema menadžmenta obavlja kompetentno osoblje sa velikim, dugogodišnjim iskustvom u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i, što je vrlo značajno,  osoblje koje dobro poznaje zahteve zakona, drugih propisa i tehničkih standarda koji su osnov za delatnost organizacije, što predstavlja preduslov za uspešnost svake sertifikacije.

Cene naših usluga zasnovane su na realnim troškovima koje StandCert ima u toku realizacije usluga.

StandCert izdaje sertifikat za sistem menadžmenta na srpskom i engleskom jeziku, kao i na bilo kojem drugom jeziku koji klijent želi.

Rukovodstvo StandCerta poziva klijente i potencijalne klijente da se za sve nejasnoće direktno obrate StandCert-u, ili telefonom ili da dođu u naše prostorije. Osoblje StandCerta je uvek tu da detaljno objasni proces sertifikacije i da da sva potrebna objašnjenja klijentu.

Kontakt informacije.

Usluge

Sertifikacija

Sertifikacija sistema menadžmenta je proces u okviru kojeg se obavljaju aktivnosti provere sistema ... Citaj dalje

Obuka za primenu standarda

StandCert shvata da je znanje jedan od najznačajnijih resursa. Zbog toga StandCert pruža usluge ob... Citaj dalje

Novosti

Dodeljena prva setifikacija po standardu SRPS ISO/IEC 27001

25.10.2016. Nakon što je StandCert d.o. dobio rešenje o akreditaciji za  sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014, uručen je prvi sertifikat pod akreditacijom organizaciji AMS osiguranje Beograd.